Freelance spolupráce programování PHP, MySQL, xHTML, CSS, JavaScript, SEO

Bc. Richard Kaláb - tvorba webových šablon, prezentací a aplikací

Tvorbou webových stránek a aplikací se zabývám již několik let. Při tvorbě internetových obchodů a webových stránek úzce spolupracuji s freelance webdesignerkou Magdalenou Kalábovou, která dodává veškeré grafické podklady a návrhy struktur webu.

Délka realizace webových prezentací a jejich cena je ve většině případů přímo úměrná složitosti designu a počtu fukncí, které obsahuje. Pro snížení nákladů a zýšení efektivity a kvality finální webové stránky nebo internetového obchodu jsme připravili produkt Aweo CMS a Aweo ESHOP.

Oba systémy běží na společném jádře a dovolují nasazovat webové projekty s plně administrovatelnými stránkami, což má za následek výrazné snížení nákladů klienta na následnou údržbu jeho nových stránek. Pro určení časové náročnosti a výběru nejlepšího možného řešení složitějších dynamických prezentací jako jsou například katalogy, eshopy, informační veřejné i neveřejné systémy, je třeba provést podrobnou vstupní analýzu. Ze vstupní analýzy získám nejen přehled o časové ose projektu, ale hlavně podklad pro zpracování podrobnější cenové nabídky. Máte-li zájem o podrobnější informace kontaktujte mě.

Kromě celkového vytvoření webové prezentace je možné objednat si u mě pouze statické šablony stránek, které nesou definici stěžejních elementů tvořící budoucí webovou prezentaci. Jednotlivé šablony z dodaných grafických návrhů jsem schopen dodávat do 24hodin od zaslání zadání a podkladů.

Jak celé webové stránky tak i jednotlivé šablony jsou psány značkovacím jazykem XHTML / HTML 5. Pro oživení stránek na klientské straně používám javascriptový framework jQuery. Webové stránky obsahují základní optimalizaci SEO. Grafické prvky webů jsou realizovány pomocí CSS 2.1 / 3 kaskádových stylů. Dynamické části webu stavím na technologii PHP verze 5. Pro databázová řešení užívám MySQL. Hezké url adresy dotvářím pomocí .htaccess a pravidel mod_rewrite případně mod_alias.

Při programování složitějších informačních a redakčních systémů, eshopů a portálových řešení, jsem dříve jako základ používal Zend Framework ve verzi 1.5. Od roku 2010 jsem postupně přešel na nový framework Nette.

Na základech Nette framework je postavena i má nejnovější verze redakčního systému Aweo CMS a eshopového rozšíření Aweo ESHOP. Nasazení mého nového redakčního systému podstatně urychluje vývoj a správu webové prezentace, což se samozřejmě pozitivně odráží, jak na termínu dodání prezentace, tak na její konečné ceně.

Svět letenek

On-line rezervace letenek
Svět letenek - On-line rezervace letenek

Adresa: www.svet-letenek.cz Typ zakázky: Kompletní realizace Použité technologie: XHTML, CSS 3, PHP, MySQL, jQuery

Cíl a řešení: Svět letenek je portál pro online rezervaci a prodej letenek do celého světa. Našim úkolem v tomto případě bylo vytvoření líbivého moderního designu. Portál je postaven na našem systému AweoCMS a obsahuje modul napojení na externí systémy pro aktualizaci údajů.

» další reference